26.02.21

Aumärgid

Raidi Andre (2003)

Linda Talvi (2004) Loksa Kiirabi velskrile kauaaegse töö eest meditsiini vallas.

Reet Viirand (2005) Kauaaegse ja kohusetundliku pedagoogitöö eest Loksa I Keskkoolis.

Eevi Linnop (2006) Pikaajalise ja tulemusliku pedagoogitöö eest Loksa Lasteaias.

Raimond Koppelmaa (2007) Loksa linna kultuuri säilitamise ja edendamise eest, pikaajalise kultuuritöö ja abi eest kõikide sündmuste korraldamisel.

Ilmi Ternovskaja (2008) Kauaaegse töö eest Loksa I Keskkooli õpetajana ning aktiivse ühiskondliku töö eest.

Riina Juhkami (2009) Tantsukultuuri edendamise ja panuse eest mitte-eestlaste integreerimisel ühiskonda.

Flemming Seestrand Sørensen (2010) Märkimisväärse panuse eest Loksa Laevatehase AS-i ja Loksa Linnavalitsuse vahelise koostöö edendamisel.

Õnnela Tedrekin (2011) Märkimisväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

Antonina Gljantseva (2012) Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Viktor Fjodorov (2012) Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Tõnu Metsar (2013) Kauaaegse kohusetundliku töö eest.

Juule Laurend (2013) Pikaajalise Loksa muusikaelu edendamise eest.

Marija Kudrjakova (2013) Panuse eest Loksa linna arengusse.

Aarne Idavain (2013) Tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse õpetajana ja treenerina ning tervisespordi propageerijana.

Ain Kasetalu (2014) Loksa linna infotehnoloogia arendamise eest.

Vaike Reinla (2014) MTÜ Rannamännid töös aktiivselt osalemise ja pensionäride ühenduse töö organiseerimise eest.

Vladimir Kholod (2014) Aktiivse töö eest Loksa linna sotsiaalsfääri arendamisel ja kultuurielu elavdamisel.

Ludmilla Kaljumäe (2015) Loksa linna Aumärk väikeettevõtluse edendamisel ja arendamise eest.

Zoja Linjova (2015) Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Hilleri Treisalt (2015) Aktiivse ja tulemusliku tegevuse eest Loksa linna elu edendamisel.

Margit Amer (2016) Noorte kaasamise, toetamise ja noortele mitmekülgsete tegevusvõimaluste loomise eest.

Hannes Peetermann (2016) Kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest linna heakorrastamisel.

Ljubov Karofeld (2016)  Märkimisväärse panuse eest Loksa hariduselu edendamisel.

Nadežda Fjodorova (2016) Pikaaegse ja vastutusrikka töö eest hariduse alal.

Riina Paartalu (2016) Loksa haridus-, kultuuri- ja muusikatraditsioonide hoidmise eest.

Karin Kask (2017) Tubli töö ja pühendumuse eest Loksa linnale.

Kaili Peetermann (2017) Käsitöötraditsioonide hoidmise ja edendamise eest.

Kaire Kotkas (2017)  Loksa linna alushariduse edendamise eest.

Sergey Pomjantovskiy (2017)  Panuse eest Loksa linna toimiva veemajanduse tagamisel.

Zoya Ivanishkina (2017) Tähelepanuväärse panuse eest Loksa venekeelsete noorte Eesti kodanikeks kasvatamisel.

Olga Maslova (2017) Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest.

Arvi Soolind (2018) Loksa kooli arendamise eest.

Kaie Esna (2018) Postiteenuste edendamise eest.

Valentina Jeršova (2018) Kohusetundliku ja korrektse töö eest Loksa linna haljastuse valdkonnas.

Erik Voldemar Üprus (2018) Väikeettevõtluse arendamise eest.

Olev Puldre (2018) Ettevõtluse arendamise eest.

Elmira Seminog (2019) Panuse eest Loksa linna arendamisel.

Tatjana Ivanova (2019) Kauaaegse pedagoogilise töö eest.

Margit Järve (2019) Suurepärase õpetajatöö eest.

Nikolai Sizov (2019) Suurepärase töö eest Loksa heakorra tagamisel.

Lemara Vahi (2019) Suurepärase töö eest laste ja noorte kunstiringide juhendamisel.

Teele Utt (2019) Koorimuusika edendamise eest.

Margarita Sults (2020) Kauaaegse pedagoogilise töö eest Loksa lasteaias.

Elbe Järve (2020) Kauaaegse ja tänuväärse töö eest Loksa apteegis.

Laine Hoffmann (2020) Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest meditsiini alal. 

Maie Itse (2020) Panuse eest Loksa ajaloo uurimisel ja jäädvustamisel ning mitmekülgse projektitegevuse eest noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisel.

Eve Jürgens (2020) Suurepärase õpetajatöö eest.

Raik Saart (2020)  Panuse eest Loksa veemajanduse korraldamisel.

Tatjana Serbjakova (2020) Aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

Raivo Moks (2020) Kauaaegse tubli töö eest Loksa kooli bussijuhina.