COVID-19 Loksa linnas

02.08.2021 kell 07:00 seisuga on Loksa linnas viimase 7 päeva jooksul positiivseks osutunud testide arvuks 0. Viimase ööpäeva jooksul uusi haigusjuhte ei lisandunud. Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Loksa linnas 0.

Loksa linna elanikest on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 999 inimest (45,29%). Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 894 inimesel (40,53%). Allikas: Terviseamet 

Hea loksalane, kanname maski, desinfitseerime käsi, püüame vähendada kontakte ning läheme võimalusel vaktsineerima. Iga väiksemagi kahtluse korral (peavalu, kerge nohu, kurgu kipitus, kõhuprobleemid, palavik jms) pöördu kindlasti perearsti poole testile saamiseks. 


Loksa Linnavalitsus

Eesmärgiga vähendada inimeste vahelisi kontakte, palume pöörduda Loksa linnavalitsuse ametnike poole eelistatult telefoni ja e-kirja teel ning vältida linnavalitsusse kohaletulekut. Ametnikud on linnavalitsuses kohapeal v.a reedel, mil töötatakse kodukontoris kell 08:00-14.30. Ametnike kontaktid leiate siit.

Kui soovite registreerida elukohta või lapse sündi (sõltumata sellest, kas vanemad on abielus või mitte), palun esitage avaldus portaalis rahvastikuregister.ee. Lisaks on Loksa linna veebilehel valdkondade all erinevad avaldusevormid, mida saate vajadusel täita ning saata e-posti aadressil linn@loksa.ee või postiga Tallinna tn 45, Loksa linn 74806. 

Tuletame meelde, et vähekindlustatutel on võimalik Loksa Linnavalitsusest saada kaitsemaske.

 

Loksa linna hallatavad asutused

Loksa Gümnaasium, Loksa Muusikakool, Loksa Lasteaed Õnnetriinu, Loksa Spordikeskus, Loksa Noortekeskus ja Loksa Linnaraamatukogu töötavad vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhistele. Rohkem infot asutuste veebilehtedel.

 

Statistika COVID-19 haigusjuhtude kohta Loksa linnas seisuga 29.07.2021 kell 07:00

 

Joonisel on toodud:

  • kell 07:00 seisuga viimase 24 tunni jooksul kinnitatud COVID-19 haigusjuhtude arv Loksa linnas (roheline tulp)
  • viimase 14 päeva jooksul positiivseks osutunud testide arv Loksa linnas (oranž tulp)
  • suhtarv 100 000 elaniku kohta Loksa linnas (sinine joon)
  • suhtarv 100 000 elaniku kohta Eestis (punane joon)

Alates veebruari keskpaigast on Loksa linna elanike hulgas haigestumus COVID-19 haigusesse oluliselt kasvanud. Kui jaanuaris oli nakatumine Loksa linna elanike hulgas madalam kui Eestis keskmiselt, siis alates veebruari teisest nädalast on Loksa linna suhtarv 100 000 elaniku kohta kõrgem kui Eesti keskmine näitaja ja on seda siiani. Uute haigusjuhtude arv hakkas äärmiselt kiiresti kasvama märtsi keskpaigast, saavutades tipu märtsi lõpus. Aprillis vähenes aktiivsete haigusjuhtude arv jõudsalt. Mai- ja juunikuus lisandus üksikuid haigusjuhte. Juulikuus kinnitatud COVID-19 haigusjuhte Loksa linnas ei esinenud.