2023

 

Loksa linna 2023. aasta I lisaeelarve

Loksa linna 2023. aasta I lisaeelarve
L
oksa linna 2023. aasta I lisaeelarve kululiikide lõikes (korraldus)

 

Loksa linna 2023. aasta eelarve (lühiülevaade)

Loksa linna 2023. aasta eelarve
Loksa linna 2023. aasta eelarve kululiikide lõikes (korraldus)

 

Muudatusettepanekud Loksa linna 2023. aasta eelarve eelnõule

Muudatusettepanekud: seletuskiri ja eelnõu
Loksa linna 2023. aasta eelarve lühiülevaade
Loksa linna 2023. aasta eelarve projekt
Tulud
Kulud

 

Loksa linna 2023. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2023. aasta eelarve"
Seletuskiri
Loksa linna 2023. aasta eelarve projekt
- Tulude projekt
- Kulude projekt