3.01.18

2017

Loksa linna 2017. aasta eelarve eelnõu

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2017. aasta eelarve"  (muudatusettepanek)
Seletuskiri
Loksa linna 2017. aasta eelarve projekt
tulude projekt
kulude projekt

Loksa linna 2017. aasta eelarve (lühiülevaade)
Loksa linna 2017. aasta eelarve

 

Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve
Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve

 

Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve
Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve