20.11.20

Jäätmete liigiti kogumine

 

Liigiti kogumise juhised leiad SIIT
Инструкции по раздельному сбору мусора ЗДЕСЬ

 
Pakendid (pakendikonteinerite asukohti vaata SIIT)

JUHISED (eestikeelne)

JUHISED (venekeelne)

 
Biojäätmed, vanapaber ja segaolmejäätmed

JUHISED (eestikeelne)

JUHISED (venekeelne)

 
Liigiti kogumise juhendid ja sildid konteineritel leiad SIIT

 
Meisterda omale jäätmete sorteerimise ratas!