12.08.21

Uudised

12.08.21

Teadaanne lapsevanematele!

Alates 16. augustist hakkavad tööle kõik rühmad. Rühmade nimekiri koos telefonidega: 

Lepatriinud – 58865698

Liblikad – 58865608

Sipelgad – 58865620

Mesilased – 58865609

Jaaniussid – 58865198

Põrnikad – 58865669.

Küsimuste korral helistage 6229187 või kirjutage lasteaed@loksa.ee

29.06.21

Loksa Lasteaed Õnnetriinu lahtiolekuaeg suvel

Loksa Lasteaed Õnnetriinu on 2021. aasta suvel suletud perioodil 01.07.2021 – 31.07.2021, valverühmad alustavad tööd 02.08.2021.

--------------------------------------------------------------------------------

3.06.21

2020/2021 projektidest

Iga-aastaselt on olnud võimalus taotleda aktiivõppe keskkonnaprogrammide toetust KIK-ist. Oleme seda võimalust igal aastal kasutanud  ja saanud toetust  SA KIK`ilt erinevate loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammidele.

2020/2021 õppeaastal rahastas KIK meie projekti 544 euroga. 2 koolieelikute rühma said külastada Tallinna Loodusmuuseumit ja osaleda  programmis, mis võimaldas ajas nö tagasi rännata lasteaia õuele püstitatud püstkojas lõkke ümber.

Meie lasteaed osales HITSA ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus 2020, millega kaasnes HITSA-lt 1902,16 euro suurune toetus robootiliste seadmete (Dash ja Dot Wonder robootikakomplekt (6tk); Blue-Bot 2.0 põrandarobot (6tk); Tahvelarvuti 10,1" Tab E10 2tk) soetamiseks lasteaeda.

Rrobootika vahendite kasutamine toimub õppetegevuste läbiviimisel lasteaia õppekavast tulenevalt lõimituna läbi erinevate ainevaldkondade (mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, kunst, liikumine  ja muusika).

Saime käesoleval aastal 3 536 euro suuruse toetuse Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus projektile „ÕUES TORE MÄNGIDA, UURIDA JA ÕPPIDA"

Projekti eesmärk on luua koostöise õppimise võimalusi ning muuta õpetajate ja õpetaja abide, vene ja eesti personali vahelist koostööd toimivamaks ja tulemuslikumaks ning parandada ja suurendada ühtsustunnet.

Käesoleval õppeaastal taotlesime projektile „Loome loodust ja hoiame keskkonda!" PRIA`lt  koolikava kaasnevate haridusmeetmete rahastust. Taotlus rahuldati ja sellega kaasnes 440,47 euro suurune toetus.

Projekti üldine eesmärk on suunata lapsi märkama ümbritsevat maailma, uurima ja kogema, võimaldades ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, maitstes, kompides. Kujundada lastes hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse erinevate tegevuste läbi.