25.09.20

Blanketid

Ühekordse toetuse taotluse vorm (pdf), (rtf)

Toimetulekutoetuse taotluse vorm (pdf), (rtf)

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse täidetav vorm (pdf), (rtf), 

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetuse taotluse  vorm (pdf), (word)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu toidutoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kohamaksu toetuse taotluse vorm (pdf), (word) 

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Matusetoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Elluastumistoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Juubelitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Pensionitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)