Kehtestatud detailplaneeringud (loomisel)

 

Aadress Kehtestamise otsus Seletuskiri Joonised Menetlus
Jõe tn 5 (Kõrtsi I MT) 2004 Seletuskiri Põhijoonis  
Kalurite tn 3 2012   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Kalurite tn 5 2013 Seletuskiri Põhijoonis Teated
Kalurite tn 9 2005   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Kuivoja 2010   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Mere tn 4 ja osaliselt Mere tn 14 ning nende lähiala 2015

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

36-12 DP-Skeem-4.2 SKEEM

Teated
Mere tn 18 2021   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Mere tn 31 ja 33 2023 Seletuskiri

Põhijoonis
Lähteplaan
Kontaktvööndi plaan
Tehnovõrkude koondplaan

Teated
Männi (Tallinna tn 79a) 2007   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Papli tn 2a 2008   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Pargi tn 12 ja Nurme tn 11 2011   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Pärna tn 7 ja Pärna tn 5 2006
2002
  Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Rahu tn 1 14.11.2000 otsus nr 41   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Rahu tn 33 2011   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Rahu tn 34 2002   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Ranna tn 4 ja Ranna tn 4a 2002   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Ranna tn 6b 14.11.2000 otsus nr 42   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Tallinna tn 5a 2011   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Tallinna tn 18 2008  

planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses

 
Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 2018 Seletuskiri

Põhijoonis

Liiklusskeem

Situatsioon

Teated
Tallinna tn 32 2013   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Tallinna tn 32a 2011   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Tallinna tn 34 2009   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Tallinna tn 36 2017 Seletuskiri

Põhijoonis

Joonis: liiklus

Joonis: koondvõrgud

Teated
Tallinna tn 40 2004   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Tallinna tn 47 ja Tallinna tn 47a 2004   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Tallinna tn 49 ja selle lähiala 2015

Seletuskiri

Seletuskiri (liiklus)

Põhijoonis

Liiklusjoonis

Pöördekoridorid

Teated
Tallinna tn 54 2007   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Tööstuse tn 2 2013   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
Teated
Uus tn 1, 3, 5 30.06.2000 otsus nr 28   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Uus tn 8, 10, 12, 14 14.11.2000 otsus nr 43   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses
 
Uus tänav 09.02.1999 otsus nr 6   Planeeringu dokumendid asuvad
Loksa Linnavalitsuses