22.06.20

Säilitage rahulik meel ja hoidke tervist!

Loksa Linnavalitsuse kabinettides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse ootesaalis. 

Jätkuvalt on võimalik saata taotlusi interneti või e-posti teel.

Lisainfo telefonidel +372 603 1253 ja +372 517 3114 või e-post linn@loksa.ee 

-----------------------------------------------------------------------------------

ÜLDINFO

Leevenduste kava

Sportimine

Lubada alates 18. maist kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Lubada alates 18. maist korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

Lubada alates 18. maist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis

Lubada alates 1. juunist spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvust

- välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Avalikud koosolekud

Lubada alates 18. maist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest

- välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest 

Lubada alates 1. juunist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest

- välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lubada alates 1. juulist avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

- välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

Avalikud üritused

Lubada alates 1. juulist avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid tingimusel, et ürituse korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõue

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest

- välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest

Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused

Lubada alates 18. maist kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

- koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

- järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

- külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

- külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine

- täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

Lubada alates 1. juunist hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

- koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis

- järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise

- hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik 

- külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides

- külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine

- täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

Lubada alates 1. juunist üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

Meelelahutus ja ajaviide

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste kasutamine veekeskustes, spaades, saunades jmt tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

- broneeringusüsteemide jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet

- maksimaalselt 50% täituvuse nõuet.

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

- maksimaalselt 50% täituvuse nõuet

- desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele

Haridus ja huviharidus

Lubada alates 15. maist osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit.

Lubada alates 15. maist huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Lubada alates 1. juunist huviharidus ja huvitegevus tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

- 2+2 nõuet

- siseruumides maksimaalselt 50% täituvus

- välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest

Lastelaagrid, õpilasmalevad

Lubada alates 12. juunist lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

- kuni 300 inimese piirangut

- grupipiirangut kuni 20 inimest

- desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele

Piirangud, mis jäävad kehtima:

1. Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.

6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).

8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

10. 2+2 reegel.

--------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 tõkestamise meetmed Loksa linnas.

Loksa linna kriisikomisjoni 13.03.2020 istungi protokoll 
Loksa linna kriisikomisjoni 26.03.2020 istungi protokoll 
Loksa linna kriisikomisjoni 02.04.2020 istungi protokoll 
L
oksa linna kriisikomisjoni 09.04.2020 istungi protokoll
L
oksa linna kriisikomisjoni 16.04.2020 istungi protokoll
L
oksa linna kriisikomisjoni 23.04.2020 istungi protokoll
Loksa linna kriisikomisjoni 30.04.2020 istungi protokoll
Loksa linna kriisikomisjoni 07.05.2020 istungi protokoll
L
oksa linna kriisikomisjoni 15.05.2020 istungi protokoll, otsus

 

HARIDUS, KULTUUR, SPORT

- Loksa Gümnaasium ja Loksa Muusikakool on distantsõppel kuni õppeaasta lõpuni. Alates 18.05.2020 korraldab Loksa Gümnaasium kontaktõpet üksikute õpilastega, kes seda vajavad lisaks distantsõppele. Täiendavalt viiakse kontaktõpet läbi:
- 12. klassi õpilaste eksamieelsed konsultatsioonideks;
- lihtsustatud õppekava või tõhustatud toe vajadusega õpilaste õppeks aineõpetaja ettepanekul.
Loksa Muusikakooli eksamite ja arvestuste läbi viimisel rakendada 2+2 reeglit ja tagada pindade desinfitseerimine.

Alates 04.05.2020 töötab Loksa Lasteaed Õnnetriinu  täies mahus. Kohamaksu lapsevanem märtsi ja aprilli eest tasuma ei pea, tasuda tuleb vaid märtsis  ja aprillis käidud päevade toiduraha. Helistada tel  622 9187 või 603 1253. 

- Alates 18.05.2020 on  avatud Loksa  Noortekeskus ja Loksa  Kultuurikeskus (SA Loksa Kultuur).Täita tuleb 2+2 reeglit ning tagada pindade desinfitseerimine.

- Loksa Spordikeskus on avatad alates 20.05.2020. Täpsemalt loe SIIT. 

- Laste mänguväljakud ja spordiväljakud Loksa linnas on avatud.Täita tuleb 2+2 reeglit.

- Loksa Linnaraamatukogu on avatud alates18.05.2020 esmaspäevast reedeni kell 10:00-18:00 (iga kuu viimane reede suletud). Iga kuu esimene laupäev on Loksa Linnaraamatukogu avatud kell 10:00-13:00. Lasteosakond on avatud esmaspäevast reedeni kell 10:00-17:00, lastele suunatud tegevusi läbi ei viida. Loksa Linnaraamatukogus peab olema tagatud 2 meetri reegli järgimine ja nõutav on käte desinfitseerimine.

Kõikide Eestis kehtivate piirangutega saab tutvuda Vabariigi Valitsuse (www.valitsus.ee), Terviseameti (www.terviseamet.ee), Välisministeeriumi (https://vm.ee/et) ja Sotsiaalministeeriumi (https://www.sm.ee), www.kriis.ee kodulehtedel ning samuti Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee

 

SOTSIAAL

Oluline info eakatele Loe lähemalt

Loksa Linnavalitsuse kabinettides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse ootesaalis. 

Jätkuvalt on võimalik saata taotlusi interneti või e-posti teel.

Lisainfo telefonidel +372 603 1253 ja +372 517 3114 või e-post linn@loksa.ee 

- Koduhooldusteenuse vajadusel helistad tel 603 1253.

TERVISEABI

Haiguslehte saab avada taas ainult arsti juures, ehk haigestumise või haige lähedase hooldamise korral tuleb haigus- või hoolduslehe saamiseks ühendust võtta oma perearstiga.

- Eriolukorra ajal peatusid suures osas ka eriarstide plaanilised vastuvõtud ning kümned tuhanded saatekirjad on aegunud või peatselt aegumas. Sellest tulenevalt pikendas TEHIK automaatselt tervise infosüsteemis nende saatekirjade kehtivust poole aasta võrra.

- Koroonaviiruse kriisitelefon tel 1247.

Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.

Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt:  https://www.perearstiselts.ee/

-----------------------------------------

Soovitused oma tervise hoidmiseks

- Loksa perearstide poole palume eelnevalt pöörduda telefoni teel ja ainult tervisemuredega.

- Haigena ei tohi minna poodi ega apteeki.

- Külasta kauplusi nii harva kui võimalik.

- Väldi lähikontakte teiste inimestega, hoia distantsi vähemalt 2 meetrit.

- Pakendamata kujul ostetud puu- ja köögiviljad jms tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav on ka pakendid üle pesta.

- Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.

- Pärast kaupluse külastamist pese kindlasti käed korralikult puhtaks.

- Väljas liikudes ole koos ainult oma pereliikmetega, vältige kogunemisi laste mänguväljakutel.

- Säilitage rahulik meel ja hoidke tervist!